Đếm Ký Tự

Nhập nội dung cần đếm ký tự vào thanh công cụ

Kết quả:


Đếm ký tự của một câu hay một đoạn văn bản bất kỹ với độ dài ngắn khác nhau trở nên đơn giản và thuận thiện với công cụ đếm ký tự trên. Thực hiện đếm kỹ tự chỉ với thao tác đơn giản bằng cách viết hoặc dán trực tiếp đoạn văn bản hoặc câu văn bản vào thanh công cụ bên trên. Hệ thống xử lý nhanh không phải đợi lâu sẽ trả về cho bạn 1 kết quả hoàn toàn chính xác.

Cách đếm ký tự của công cụ

Công cụ đếm ký tự hoạt động hoàn toàn tự động và không giới hạn độ dài của văn bản cần xử lý. Công cụ sẽ đếm theo các ký tự được nhập vào thanh công cụ. Mỗi một chữ, một số, hoặc một ký tự đặc biệt bất kì sẽ được đếm là 1. Tốc độ xử lý cực nhanh nên bạn có thể sao chép cả đoạn văn bản mà muốn đếm sẽ cho ra kết quả chính xác tức thì.

Định nghĩa “ký tự”

Ký tự được hiểu đơn giản là nó bao gồm có: Ký tự chữ, ký tự số, ký tự đặc biệt. Mỗi ký tự bất kì được kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một đoạn văn, một từ hay thể hiện cho một mục đích của người viết mang theo ngữ nghĩa và nội dụng nhất định.

Ví dụ về ký tự

  • Ký tự chữ bao gồm các kỹ tự chữ cái: a, b, c, d, … A, B, C, D…â, ă, ô…
  • Ký tự số bao gồm các kỹ tự số cơ bản: 1, 2, 3, 4, 5, …9….
  • Kỹ tự đặc biệt: “, £, ª, ♥, Λ, ⊕,—,… (trong đó có ký tự dấu cách).

Chính vì vậy việc đếm ký tự bằng công cụ trên sẽ hoạt động theo mỗi ký tự bất kì sẽ có biến đếm là 1.

Ví dụ bạn muốn đếm: “chọn mua chuẩn” thì sẽ có kết quả trả về là: 14.

Tác dụng đếm ký tự

Với công cụ đếm ký tự bên trên sẽ có tác dụng bạn thực hiện đếm số ký tự một đoạn văn dài mà không cần mất nhiều thời gian. Để dùng cho mục đích học tập, công việc hay một lý do cá nhân nào đó. Việc biết được độ dài ký tự của một đoạn nội dung nào đó sẽ giúp bạn tùy chỉnh bổ sung thêm hoặc xóa bớt để cho phù hợp với nhu cầu bất kỳ của mình.

Bạn có thể tham khảo thêm công cụ đếm từ nếu bạn muốn biết số từ có trong một đoạn văn hoặc một câu bất kỳ.