Đếm từ

Số từ có trong đoạn văn là:

Viết hoặc dán phần nội dung văn bản hay một câu bất kỳ mà bạn muốn đếm số từ vào thanh công cụ bên trên. Hệ thống sẽ xử lý và cho bạn kết quả đếm từ nhanh nhất và chính xác nhất.

Từ là gì?

Từ được hiểu theo cách đơn giản là thành phần cấu tạo nên một câu. Được hình thành do các chữ ghép lại có ngữ nghĩa thì sẽ được gọi là từ hay còn gọi là từ đơn. Nhưng mỗi chữ cũng có thể lại là một từ bởi nó cũng góp yêu tố cấu tạo nên thành phần của câu. Để tìm hiểu rõ hơn về từ ta cùng xem xét ví dụ sau.

Ví dụ trong câu: “Mẹ tôi đi chợ mua rau”

Trong ví dụ trên sẽ thấy xuất hiện 6 từ đó là: mẹ, tôi, đi, chợ, mua, rau. Bởi các từ này cấu tạo lên một câu.

Ví dụ khác trong câu: “Con gà gáy ò ó o”

Trong câu trên bao gồm 6 từ: con, gà, gáy, ò, ó, o. Có thể thấy các chữ xuất hiện trong câu như ò, ó, o cũng được gọi là “từ” bởi nó mang ngữ nghĩa để cấu tạo nên câu hoàn chỉnh.

Giới thiệu công cụ

Công cụ đếm từ online trên xuất hiện nhằm giúp các bạn thực hiện đếm một đoạn văn hoặc một câu bất kỳ có bao nhiêu từ xuất hiện. Công cụ được dùng hoàn toàn miễn phí không giới hạn số lần sử dụng và các đoạn văn có nội dung ngăn hoặc dài đều được xử lý và cho kết quả số từ chính xác nhất.

Cách thức hoạt động

Cách đếm của công cụ dựa hoàn toàn và định nghĩa về từ và cho ra kết quả chính xác cho bạn. Thực hiện đếm từ online thông qua công cụ bằng cách đơn giản dễ dàng thực hiện bằng cách sao chép đoạn văn bản bạn muốn đếm từ vào thành công cụ bên trên. Không để bạn chờ lâu hệ thống sẽ trả kịp thời kết quả về cho bạn ngày sau khi nhập hoặc dán.

Để giúp bạn dễ hiểu về cách đếm của công cụ bên trên cùng tìm hiểu qua ví dụ đếm số từ có trong câu: “Bạn Tý đi mua tôm”. Có thể thấy số từ trong câu sẽ là 5 từ: bạn, tý, đi ,mua, tôm.

Như vậy khi bạn nhập vào hệ thống với số lượng nhiều từ hơn của một đoạn văn sẽ trả về cho bạn số từ xuất hiện tương ứng như vậy.

Hi vọng thông qua công cụ đếm từ trên sẽ giúp bạn thực hiện được việc đếm số từ để sử dụng với mục đích trong công viêc, học tập hoặc một lý do bất kỳ nào đó.