Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin khách hàng cung cấp khi tham gia bình luận hoặc gửi ý kiến phản hồi. Mẹo Hay Cho Bạn cam kết không buôn bán thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng chúng dưới mục đích xấu.

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website meohaychoban.com bao gồm: tên, email của khách hàng,…. Đây là các thông tin mà Mẹo Hay Cho Bạn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi tham gia bình luận và gửi ý kiến về hòm thư góp ý của chúng tôi

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình bình luận tại các bài viết meohaychoban.com. Dữ liệu chỉ được hủy khi khách hàng chấm dứt hoặc xóa. Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Mẹo Hay Cho Bạn
  • Địa chỉ: Số 351 Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
  • Email: meohaychoban.com@gmail.com  – Hotline: 0865.848.618

Nếu khách hàng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng, thì khách hàng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên. Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

Trân Trọng !