Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức

Chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở Đức bởi vì họ đã tận dụng tình hình khó khăn của đất nước, sự mất niềm tin vào hệ thống chính trị truyền thống, sự suy yếu của các đảng chính trị truyền thống, sự lợi dụng của tình trạng khủng hoảng xã hội, và sử dụng propaganda và cưỡng ép để đưa ra các ý tưởng của mình. Cụ thể

  1. Khủng hoảng kinh tế: Sau Thế chiến I, Đức đang trải qua một khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Những nỗ lực để giải quyết khủng hoảng này đã thất bại, dẫn đến sự mất niềm tin của người dân vào chính phủ và hệ thống chính trị. Chủ nghĩa phát xít đã tận dụng tình hình này để đưa ra các giải pháp kinh tế và xã hội mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại sự phục hồi cho Đức.
  2. Sự suy yếu của đảng chính trị truyền thống: Những đảng chính trị truyền thống của Đức như Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Dân chủ (Zentrum) đã không thể giải quyết được các vấn đề quan trọng như khủng hoảng kinh tế và các vấn đề an ninh trong thập niên 1920. Điều này đã làm cho người dân mất niềm tin vào hệ thống chính trị truyền thống và tìm kiếm các giải pháp khác.
  3. Sự lợi dụng của tình trạng khủng hoảng xã hội: Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội, các phong trào xã hội và các nhóm cực tả đều đang trỗi dậy. Chủ nghĩa phát xít đã lợi dụng tình trạng này để phát triển và tăng cường sức mạnh của họ.
  4. Propaganda và sự cưỡng ép: Chủ nghĩa phát xít đã sử dụng propaganda và cưỡng ép để đưa ra các quan điểm và ý tưởng của họ. Họ đã tuyên truyền rằng họ có thể giải quyết các vấn đề của Đức và làm cho Đức trở thành một quốc gia vĩ đại trên toàn thế giới. Ngoài ra, chủ nghĩa phát xít còn sử dụng bạo lực và đe dọa để đàn áp các nhóm đối lập.

Ngoài ra, chủ nghĩa phát xít còn sử dụng các chiến lược quân sự để đạt được quyền lực. Ví dụ như trong cuộc bầu cử năm 1932, Đảng Quốc xã đã sử dụng bạo lực để ép buộc các thành viên của đảng khác rút lui khỏi cuộc bầu cử, giúp họ đạt được số phiếu đa số và có được quyền kiểm soát chính phủ.

Cuối cùng, sự thắng thế của chủ nghĩa phát xít ở Đức cũng được giải thích bởi sự đồng thuận của một phần quan trọng của người dân Đức với các giá trị và quan điểm của chủ nghĩa phát xít, đặc biệt là quan điểm về sự kiểm soát quốc gia và quyền lực độc tài.

Tổng quan, vì sao chủ nghĩa phát xít đã thắng thế ở Đức thông qua bài viết của Mẹo Hay Cho Bạn đã chỉ ra nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tình hình khó khăn của đất nước, sự suy yếu của các đảng chính trị truyền thống, sự lợi dụng của tình trạng khủng hoảng xã hội, propaganda và cưỡng ép, các chiến lược quân sự, và đồng thuận của một phần quan trọng của người dân Đức với giá trị và quan điểm của chủ nghĩa phát xít.

Rate this post

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/khwwkooc/public_html/wp-content/themes/flatsome/inc/shortcodes/share_follow.php on line 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

[X]