Thơ phú tử vi đầy đủ chi tiết nhất-Tự đọc hiểu số mệnh lá số

TỬ VI mặt đỏ lưng dầy,
Hình thời trung hậu, người đầy phương- viên
Tham dâm, PHÁ ngược chẳng hiền,
Ở cung Thìn, Tuất là người bất trung.
THIÊN-PHỦ miếu vượng chi cung
Mặt tròn da trắng, ôn dung thuần hoà
Thông minh lại có tài hoa,
LỘC, QUYỀN, KHÔI, VIỆT càng ra sang giàu
KIẾP, KHÔNG, LINH, HOẢ chẩn mầu,
DƯƠNG, ĐÀ biến trái thế âu khó hèn.
TRIỆT, TUẦN đóng ở một bên,
Ấy là có đọc chẳng nên kẻ gì.
THÁI DƯƠNG diện chuyển sà tề,
Tính thời tươm tốt người hay mòn gầy.
Thông minh vả lại hiền ngay,
Yêu kẻ sinh ngày, ghét kẻ sinh đêm.
Canh thời Mão vị chẳng hiền
Nhâm cư Ngọ vị quý quyền tinh thông.
Giáp nhân Hợi địa vô dùng
Tự Mùi chí Sửu bần cùng khổ thay.
DƯƠNG, ĐÀ KHÔNG, KIẾP ăn mày
Đa phiền tâm sự tính ngày lo đêm.
Da đen sắc hãm tình hèn
KỴ, ĐÀ tật mục chẳng yên được nào.
THÁI ÂM thuộc Thuỷ kể ra
Thông minh vả có nguyệt hoa dâm tình
Yêu người dạ khí quang minh .
Từ Thân đến Sửu dạ sinh mấy tài.
Từ Dần đến Ngọ kẻ hai
Sinh ngày càng hãm gian nguy khốn cùng.
HÌNH, RIÊU tật mục Khả phòng.
Đi ăn, đi ở, trong lòng khổ thay.
THIÊN-ĐỒNG đầu lớn lưng dầy
Hình thời phì mãn, tượng đầy phương viên.
Đồng Lương vả lại ngay nên
KHOA, QUYỀN, TẤU hợp có quyền thị uy .
HOẢ, LINH, KHÔNG, KIẾP kể chi
Ấy là cùng khổ hoạ bì u mê
THIÊN LƯƠNG, NGUYỆT ĐỨC chiếu kề
Một là đạo sỹ hai là người tăng ni.
Ấn Cáo THIÊNTƯỚNG kể đi
Đó là tướng mạo uy nghi thanh nhàn
Tính thời chẩn chiệu nói gian
Là người nhiệm nhặt thanh nhân chánh thời
Miếu cung tài cán hơn người.
Hãm cung phụng tự, tu-ni làm thầy.
VŨ KHÚC lại kể cho hay.
Vốn người đầu bé thực nay kim hình
Nốt ruồi hạt ngọc mọc quanh
Tính cương chỉ thích lợi danh trăm chiều
CỰ MÔN là Thuỷ tính lành
Miếu vượng Tý, Ngọ đã đành tốt thay.
Mình tròn da trắng tóc mây.
KHOA, QUYỀN, ĐỒNG, LỘC thực đầy vinh xương.
Hãm cung tính khí đa ngôn.
Bụng càng nghi hoặc lòng càng tối tăm.
Sứt môi vả lại sứt răng
Hình tuy nhỏ bé, nói năng dông dài
Nếu có ăn ở cùng người
Ghét người vãng khách chẳng chơi đâu mà.
Tính hay ăn ở bất hòa
Phản phúc dối trá cũng ra tinh thần.
Hiểm mà chẳng có để tâm
DƯƠNG, ĐÀ bạc ác bất nhân chi cường.
THIÊN, LƯƠNG thuộc mộc chi vương
Thanh kỳ khiết bạch, thủy lương ai tầy.
Mùi cung kẻ ấy chẳng hay.
Tí mê nạn khổ cực thay nhiều bề.
Tuất Nhâm hành khất khá chê.
Hợi cung thầy sãi là nghề chẳng sai.
Dần, Thân an mệnh có tài.
Quí nhân phát phúc phát tài vinh hoa.
CƠ, NGUYỆT, ĐỒNG hãm du mà.
Ấy là xét lại cũng là bất nhân.
THIÊN LƯƠNG hiện viết phúc thần.
Tính hiền vả lại có phần thuỷ chung.
THAM, LANG miếu vượng chi cung.
Miếu thường người lớn thực dòng đa mao.
Hãm cung hình bé cổ cao,
Tính hay nghĩ ngợi tơ hào chẳng quên.
Việc làm càng chóng càng bền
Rượu, trà, hoa nguyệt là bên phong tình.
Hiểm độc mà lại đa khinh
Tham tài tham sắc quên mình bạo hung.
DƯƠNG, ĐÀ, KHỔNG, KIẾP bần cùng
, LIÊM, SÁT, PHÁ hành hung cướp đường.
LIÊM, TRINH hoả diện thân tràng.
Lộ hầu, lộ nhỡn, mắt vàng, mặt xanh.
Tính thời táo bạo tương tranh.
Khi dữ khi lành du đãng phấn hoa.
Mùi cung hung dữ ai qua.
Thân cung cự phú, Hợi là nhân cung.
Tuất nhân khốn khổ bần cùng.
THAM, LIÊM đạo tặc hành hung chẳng là.
PHÁ QUÂN âm thuỷ kể ra.
Lưng đầy, đầu lớn, yêu tà mày thưa.
Tính cương chẳng có ai ưa,
Ra lòng đơn bạc chẳng chừa được đâu.
Thìn, Tuất hiểm độc mưu sâu
Bỏ chưng tổ nghiệp mấy hầu làm nên.
Vượng cung Tí, Ngọ, Dần, Thân.
Là người mạnh bạo, hung nhân uy cường.
Đồng cung TỬ hội THAM LANG.
Ba phương TRINH, SÁT quan sang ai lầy.
Ở cung hãm địa khổ thay.
DƯƠNG, ĐÀ, KHÔNG, KIẾP ăn mày chẳn khôn.
PHÁ, THAM, TRINH, SÁT cực hung..
Ấy là đạo tặc hành hung chẳng hiền.
THẤT SÁT mắt lớn đội đèn,
Việc làm muốn chóng, muốn xong cho rồi
Tính thời hay động hay thôi.
Lại thêm hung bạo như lôi chẳng là.
Mó đến rồi lại bỏ qua,
Bạo hổ bằng hà, nào có sợ ai,
Thìn, Tuất, Tí, Ngọ, Dần, Thân.
KHÔI, VIỆT, TẢ, HỮU triều lai càng mầu.
QUYỀN, LỘC, XƯƠNG, KHÚC sang giầu.
Lại có TỬ, PHỦ còng hầu đến tay.
Hãm cung khốn khổ chẳng hay.
Hung ác thủa này mà lại yểu thương.
THẤTSÁT, HÌNH, KỴ, ĐÀ, DƯƠNG.
Chẳng mặt thời mũi có thương mới lành
THIÊN chẳng ngắn chẳng dài.
Long lanh tay khéo gồm hai đức nghề.
, QUYỀN mà đóng Mệnh cung.
Là người mưu trí tài cao hơn người.
Phần 2:
TỬ, PHỦ trọng hậu cách thường.
, THAM người bé bạc tiền hay tham.
THAM phùng SÁT, PHÁ hiểm gian
Mặt người phong nhã, giả làm uy-nghi.
Thìn-Tuất, TỬ, TƯỚNG phùng sung.
Tính hay cợt nhả, nhân trung dạn dầy,
THAM, LIÊM to lớn ai tầy.
Tính tham thấy của người nay liền vô.
, THAM đầu bé mình to.
PHÁ, LIÊM sốc sếch, bạnh to hơn người.
CỰ, Mão, Dậu thâm mòi.
, LƯƠNG, , PHÁ, là người có uy .
CỰ, , mặt mũi dung nghi.
CỰ, , nói ngọt, đẹp thời đồng âm.
Sát phùng THIÊNHỶ đồng cung.
Có điều đúng đắn , ôn dung thanh nhàn.
KHÚCXƯƠNG là đứng tài hoa.
Thực thà đúng đắn là hàng ĐỒNG, LƯƠNG.
VIỆTKHÔI là khách văn chương .
KHÔI là khôi ngộ, VIỆT thường da đen.
Mặt hoa là mặt KHOA, QUYỀN.
, THAM, HOÁ-LỘC, râu hền đến tai.
Đứng đắn là khách Phong, Thai.
LONGTRÌ, PHƯỢNGCÁC ấy ai dịu dàng.
Nước da TẢ, HỮU bằng gương
KHỐC, quầng mắt thường thường tối lam.
THAM, ĐÀO tốt tóc xanh đậm.
Mắt đen , KỴ chẳng nhầm một ai.
KỊ, ĐÀ tiếng nói hơn người.
ĐỒNG, KHÔNG, , NHẬT, nhiều đời thị phi .
MỘC tinh làm dáng ai bi.
Hay khoe mình cũng bởi vì ẤN, QUANG.
TRÀNGSINH, LỰC nói ngoan.
phùng THIÊN luận bán người cao.
ẤN, QUANG là khách phong-lao.
Trên thời vị nể, dưới thời kính yêu.
THANH LONG cơ biên đủ điêu
TẤUTHƯ nói ngọt người theo ngay về.
BÊNHPHỦ thân thể khả chê.
Vốn hay tật bệnh nhiều kỳ chẳng sai.
HỶTHẦN, HOA CÁI vui tươi.
Mặt mũi dài rộng, hết người đảm đang.
KIẾP, KHÔNG nhè nhẹ mình gầy.
ĐÀLA mắt nhớn ngón tay thỏi dài.
ĐÀO, HỒNG mặt mũi xinh tươi.
KỴ, HÌNH, ĐÀ, là người quê chân.
, RIÊU, PHÁTOÁI ở gần.
Lại có VIỆT, KỴ mười phần sút môi.
THAMLANG hãm địa thời thôi.
Trong hai nách có mùi hôi một đời.
Người mà mắt nhỏ mắt to.
Nhật phùng KHÔNG, Hạ đoán cho toả mười.
Nguồn: Bậc thầy tử vi Fb Lê Quang Lăng
Trên đó là tổng hợp thơ phú tử vi của các chính cung mà meohaychoban sưu tầm từ nguồn của Thầy tử vi Lê Quang Lăng. Hi vọng thông qua thơ phú tử vi trên bạn đọc có thể dựa vào bài phú trên để dịch ra được lá số của mình một cách đơn giản nhất.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

[X]